e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Bülent KAÇAR - SMMM, DENETÇİ

YURTDIŞINDAN ALINAN KREDİLERİN VERGİ KANUNLARI KARŞINDAKİ DURUMU


Bülent KAÇAR - SMMM, DENETÇİ

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30/1 nci maddesinde,   Dar mükellefiyete tâbi kurumların aşağıdaki kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları, avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır hükmü yer almakta, aynı maddenin ç bendinde ise, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere menkul sermaye iratları üzerinden vergi kesintisi yapılır” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5/1-a ve ç bendlerinde, “Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil, tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil) % 0, diğerlerinden (her nevi alacak faizlerinden) % 10 oranında vergi kesintisi yapılacağı” belirtilmektedir.

Bunun yanında, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1'inci maddesine göre; “Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler” katma değer vergisine tabidir.

Aynı Kanununun 17/4-e maddesinde ise, “banka ve sigorta muamaleleri vergisi kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri” katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Yurt dışı kredi işlemlerinin, KDV Kanunun 17/4-e maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi mümkün olup; bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ödenen faiz, komisyon ve bunlara ilişkin kur farkları katma değer vergisine tabi değildir.

 

 

Alınan kredilerin, kredi vermeye yetkili yurtdışı bir firma tarafından sağlanması halinde, söz konusu kredi üzerinden hesaplanan faiz, komisyon vb…adlar altında yapılan ödemeler katma değer vergisine tabi olmayacak; ancak yurtdışı firmanın kredi vermeye yetkili kuruluşlardan olmaması halinde, bu firmadan temin edilen kredilerin geri ödenmesi sırasında uygulanan faiz, komisyon vb. adlar altında yapılan ödemeler, bir finans hizmetinin karşılığını teşkil ettiğinden katma değer vergisine tabi olup, ödenen tutara ilişkin KDV sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.


Saygılarımla,
Bülent KAÇAR

 Kaynak: www.muhasebeweb.com

(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.