e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Bülent KAÇAR - SMMM, DENETÇİ

MAHKEME KARARINA GÖRE HÜKMOLUNAN, İCRA İNKAR TAZMİNATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ


Bülent KAÇAR - SMMM, DENETÇİ

Gelir Vergisi Kanun’un 75/1  inci maddesine göre; “ Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.” hükmü yer almaktadır.

Aynı kanun’un 6 nci bendinde ise; “Her nevi alacak faizlerinin de (Adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla carî hesap alacaklarından doğan faizler ve kamu tüzelkişilerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan meblağlar için ödenen faizler dahil.)” menkul sermaye iradı olduğu hükmüne yer verilmiştir. 

Diğer taraftan aynı kanun’un 25 nci maddesinde ise; icra inkar tazminatların gelir vergisinden istisna olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendinde göre; “bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 1.400 TL’yi ( 2014 Yılı İçin)  aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları” için yıllık beyanname verilmeyeceği ve diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmektedir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, mahkeme kararına istinaden kişilere hükmolunan icra inkar tazminatları ve de tahsil edilen yasal faiz GVK 75 nci maddesine göre, menkul sermaye iradı olarak kabul edilecek olup; tazminat tutarı ile yasal faizin 2014 yılı için 1.400,00 TL’yi aşması halinde ise, yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.


Saygılarımla,
Bülent KAÇAR

Kaynak: www.muhasebeweb.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.